meteopaczkow.plPogoda Paczków
meteopaczkow.pl
Na górę
AMATORSKA STACJA METEO PACZKÓW
AMATORSKA
STACJA METEO
Paczków woj. opolskie
Położenie: 50°27‘37".533N, 16°59'54".674E
Wysokość n.p.m. 227m
Data uruchomienia : 21 marca 2017

SŁOWNIK POJĘĆ METEOROLOGICZNYCH

Słownik opracowywany przez Stację Meteo Paczków powstaje na podstawie informacji ,które można znaleźć w internecie lub fachowej literaturze. Lista użytych żródeł znajduje się na końcu strony

Wpisz wyszukiwaną frazę


Pojęcie Definicja
Punkt rosy
Punkt rosy (dew point) jest to temperatura powietrza przy której zostaje ono całkowicie nasycone parą wodną. Poniżej tej tempartury para wodna skrapla sie lub resublimuje. Wiąże się to z możliwością powstania np:. opadów, mgieł lub chmur
Wilgotność powietrza
Jest to ilości pary wodnej zawartej w powietrzu. Wyrażamy ją:
- wilgotność względna : w procentach - podawana w prognozach pogody i stacjach meteo
- wilgotność bezwzględna : gram na metr sześcienny
- wilgotność właściwa : w gramach na kilogram
- ciśnienie pary wodnej : w hPa
Temperatura powietrza
Podstawowy parametr określający stan cieplny atmosfery.
Pomiaru dokonuje się na wysokości 2 m nad powierzchnią ziemi termometrem osłoniętym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym umieszczonym w klatce meteorologicznej lub osłonie radiacyjnej
Temperatura odczuwalna
Określa jakie odczucie termiczne wystąpi przy danych warunkach pogodowych
Wyliczana jest na podstawie takich parametrów, jak temperatura powietrza, siła wiatru, wilgotność i opady.
Nasza Stacja Meteo wylicza ją według modelu zaproponowanego w 2001 przez amerykański instytut National Weather Service według wzoru:
To=13.12+0.6215T-11.37V0.16+0.3965TV0.16
gdzie: T - temperatura powietrza w °C, V prędkość wiatru w km/h

Lista źródeł:
  1. Wikipedia
  2. naukaoklimacie.pl

.